Arvutused

Dyson Airblade Arvutused

Toodame seadmeid, mis töötavad korralikult ning aitame oma klientidel mõista nende toimimist. Proovime selleks olla oma väidetes võimalikult läbipaistvad.

Kahjuks mõned konkurendid sarnaselt ei toimi ja kasutatakse ka väiteid, mis võivad segadust tekitada.

Alljärgnevalt selgitame, kuidas meie väited on arvutatud. Kui soovite lisainfot, helistage telefonil 642 00 93

Kulude kokkuhoid

Kasutame oma arvutustes järgnevaid numbreid:

Paberkäterätikute arv ühel kasutuskorral = 2

Vastavalt meie uuringule teame, et inimesed kasutavad kätekuivatamiseks sageli rohkem kui kahte paberkäterätikut, kuid proovime oma hinnangutes olla pigem konservatiivsed.

paberkäterätikute kulu = €0.01

Oleme oma analüüsis võtnud paberkäterätikute kuluarvutusteks viie kõige populaarsema tarnija hinnad ning arvutanud keskmise hinna .

Tualettruumi kasutuskordi päevas = 200

Järgnev baseerub meie uuringutele keskmise tualettruumi kasutamise intensiivsuse osas. Väiksema koormusega tualettruumide külastatavuseks loeme 100 korda ja kõrge külastatavusega tualettruumides (näit. lennu- ja bensiinijaamades) 400 korda.

Tualettruumi kasutuspäevade arv = 365 päeva

Eeldame tervet aastat.

Elektri Kwh hind = €0.10

Järgnev baseerub meie ettevõtte uuringule. Võtsime elektrihinna viiest erinevast allikast ning arvutasime keskmise kulu.

Võimsus = vastavalt tootja andmetele

Standby võimsus = vastavalt tootja andmetele või Dysoni poolt testitule.

Kuivatusaeg baseeruvalt National Sanitation Foundation ’s standardile P335 (NSF P335).

Aastane süsiniku jalajälg arvutatud 200 kasutuskorra kohta päevas, 365 päeval aastas.

Ettevaatust: enamik kätekuivatite tootjaid ei järgi NSF P335 standardit, seetõttu võivad esitatud kuivatusajad olla ebatäpsed. NSF on sõltumatu hügieenivaldkonna ekspert, seetõttu soovitame täpsete kuivatusaegade aluseks võtta NSF P335 mõõtmistulemusi.

Kuidas arvutame paberkäterätikute jooksvaid kulusid?

Aastane paberkäterätikute kulu on hinnanguliselt =
Keskmine paberkäterätikute arv ühel kuivatamisel x keskmine paberkäterätiku hind x eeldatud kasutuskordade arv päevas x tualettruumi eeldatud kasutuspäevade arv.

Kuidas arvutame jooksvaid kulusid Dyson Airblade™ kätekuivatitele ja teistele kätekuivatitele?

Arvutuses on 2 osa.

Osa 1: Jooksvad kasutuskulud (ilma standby režiimita)

Kätekuivati kuivatusaeg (tundides) x kätekuivati nimivõimsus (kW) x eeldatud kasutuskordade arv päevas x tualettruumi eeldatud kasutuspäevade arv x elektri kWh hind.

Osa 2: Jooksvad kasutuskulud (koos standby režiimiga)

Osa 1 tulemus +

((Elektri kWh hind * tundide arv aastas) – (eeldatud kasutuskordade arv päevas (100/200/400) * kätekuivati kuivatusaeg (tundides))) * Standby võimsus (kW)

= Aastane jooksev kulu

Keskkonnamõjud

Määratleme keskkonna mõju vastavalt sellele kui palju süsinikku (g) erinevad kätekuivatusmeetodid kasutavad.

Numbrid, mida kasutame, baseeruvad Massachusettsis asuva juhtiva kõrgkooli hiljutisele uurmistööle. Kasutati teaduslikku meetodit, mida kutsutakse "Life Cycle Assessment" (LCA) ehk "Toote Eluea Määratlemine" ning millega mõõdetakse seitsme kätekuivatusmeetodi üldist keskkonnamõju. Uuringusse olid kaasatud puuvillased käterätikud, uuest ja taaskasutatud paberist käterätikud ning elektrilised kätekuivatid (nii sooja õhu kui kiire õhujoaga töötavad mudelid). Uurijad arvestasid kõiki toote eluea etappe -- tootmisest kuni utiliseerimiseni ning arvutasid saadud tulemuste põhjal erinevate kätekuivatusviiside ’ mõju CO2 emissioonile, ökosüsteemi kvaliteedile, maa ja vee kasutusele, inimtervisele ning ressursside kasutusele. Kasvav arv ettevõtteid, sealhulgas Apple, Walmart ja Google, on teinud oma toodetele eluea analüüsid.

Aruanne – suur samm edasi Toote Eluea Määratlemisel – saab kasutada teiste tööstuste toodetele, vähendamaks ebatäpseid “rohelisi” väiteid. Kui igapäevatoodete keskkonnamõju hindamine on tehtud kergemaks, saame kergemini vastata ka küsimustele nagu ‘paber või plastik?’

Käesolev LCA aruanne on hetkel üks oma valdkonna põhjalikumaid, vaadates kaugemale kõigist seni kehtivatest rahvusvahelistest standarditest ja proovides arvestada nii käesolevaid kui ka tulevaid keskkonda mõjutavaid stsenaariume. Antud aruanne on üks esimesi samme nö kuldstandardi väljatöötamisel toodete keskkonnamõjude hindamisel ning tarbijate abistamisel keskkonnasäästlikkuse hindamisel.

Uuring on läbiviidud vastavalt ISO standarditele 14040 and 14044 ning toetub paberkäterätikute, elektriliste kätekuivatite ja rullkäterätikute tootjate poolt esitatud kättesaadavale informatsioonile.