Skip navigation

Dyson Airblade™-i arvutused

Töötame Dysonis välja seadmeid, mis on töökindlad ja aitavad meie klientidel oma tööst aru saada, ning avaldame kõik oma toodete tehnilised näitajad.

Kahjuks tegutsevad mõned meie konkurendid teisiti. Sageli esitavad nad eksitavaid väiteid, mis võivad põhjustada segadust. Altpoolt leiate meie tooteteabes esitatud arvutused.

Kui soovite lisateavet, võtke meiega ühendust: airblade@gbrtronics.ro

Kulusääst

Kasutame oma arvutustes järgmisi väärtusi:

Paberrätikute arv kasutuskorra kohta = 2

See arv pärineb meie ettevõttesisestest uuringutest. Teame, et inimesed võtavad käsi kuivatades sageli rohkem kui kaks paberrätikut, kuid me oleme kulu arvutades konservatiivsed.

Ühe paberräti hind = 0,01 €

See hind pärineb meie ettevõttesisestest uuringutest. Võtsime viie peamise pakkuja paberrätikute hinna ja arvutasime selle keskmise hinna kõigil territooriumitel.

Tualetikülastusi päevas = 200

See arv pärineb meie ettevõttesisestest uuringutest, kus jälgiti keskmise suurusega tualeti päevaseid kasutuskordi. Väiksema külastatavusega tualettide puhul võtame selleks arvuks 100 ning suure külastatavusega aladel, nt rongi- või lennujaamades 400.

Tualeti kasutuspäevi = 365

Meie arvutused põhinevad aastaringsel kasutusel.

1 kWh hind = 0,10 €.

See hind pärineb meie ettevõttesisestest uuringutest. Võtsime 5 eri pakkuja energiahinna ja arvutasime keskmise kõigil territooriumitel.

Energiatarve = tootja esitatud väärtus.

Ooterežiimis energiakulu = tootja esitatud või Dysoni katsetest pärinev väärtus.

Kätekuivatusaeg põhineb NSF P335 protokollil.

Aastane süsinikujalajälg arvutati eeldusel, et tualetti kasutatakse 200 korda päevas 365 päeva aastas.

NB! Suurem osa kätekuivatite tootjaid ei järgi NSF P335 protokolli ja võivad esitada valesid kätekuivatusaegu. NSF on sõltumatu hügieeniekspert. Kui tahate teada täpset kuivatusaega, siis nõudke NSF P335 protokollile vastavaid tulemusi.

Kuidas me arvutame paberrätikute kulu?

Paberrätikute aastane kulu =
kasutatud paberrätikute keskmine arv ühel kuivatuskorral x paberrätiku keskmine hind x eeldatav päevane tualetikülastuste arv x tualeti eeldatav kasutuspäevade arv.

Kuidas me arvutame Dyson Airblade™-i kätekuivatite ja muude kätekuivatite kasutuskulu?

Arvutamine toimub kahes etapis.

1. etapp. Kasutuskulu (ilma ooterežiimita)

Kätekuivatusaeg (tundides) x kätekuivati nimivõimsus (kW) x päevane eeldatav kasutuskordade arv x eeldatav päevane tualetikülastuste arv x elektri kWh hind.

2. etapp. Kasutuskulu (ooterežiimiga)

1. etapi tulemus +

((Elektrihind kWh * tundide arv aastas) – (eeldatav päevane kasutuskordade arv (100/200/400) * kätekuivatusaeg (tundides))) * Energiatarve ooterežiimis (kW)

= aastane töökulu

Keskkonnamõju

Koostöös Carbon Trustiga on Dyson välja töötanud elektriseadmete ja paberrätikute keskkonnamõju mõõtmise meetodi. Süsinikuheitmete arvutused tehti GaBi tarkvaraga, mida pakub PE International. Need põhinesid 5-aastasel tootekasutusel ning näidisriigiks võeti USA.