Skip navigation

Vastutustundlik hankimine

Vastutuse võtmine

Dysoni tolmuimeja sisevaate joonis

Väljaspool disaini

Tarneahelad on keerukad, ja meiegi pole erand. Teeme koostööd mitmesaja tarnijaga kõikjal maailmas, et toota iga nädal üle 260 000 seadme. Dyson vastutab koos oma tarnijatega keskkonna ning Dysoni seadmete ja komponentide tootmisega seotud inimeste eest. Meie pühendumine sellele valdkonnale on pikaajaline ja pidev, sest alati saab asju paremini teha.

Insener hoidmas Dysoni robottolmuimeja „silma“

Oleme nõudlikud ja otsusekindlad

Tahame teha koostööd üksnes nende allhankijatega, kes jagavad meie soovi asju paremini teha. Me eeldame, et nad järgiksid rahvusvahelisi töötervishoiu ja -ohutuse ning töö- ja keskkonnastandardeid. Meie tarnijad järgivad eetika- ja keskkonnahoiualast käitumisjuhist, mis hõlmab mitmeid teemasid, sealhulgas tööaega, ühinemisvabadust, keskkonnaseiret ja õiglasi distsiplinaarpraktikaid.

Koost lahti võetud Dysoni varstolmuimeja

Selle elluviimine

Meie ettevõttesisene sotsiaalse vastutuse meeskond teeb tarnijatega koostööd, et kaughindamiste, auditite ja kohapealsete külastuste abil tagada selle käitumisjuhise järgimine. Kui tarnija ei vasta meie standarditele, otsime teise, kes seda teeb. Meie avaldus seoses Ühendkuningriigi tänapäevast orjust käsitleva seadusega kirjeldab üksikasjalikult meie vastutustundlikku hanketegevust.

Teadlane laboris osi katsetamas

Sisseehitatud ohutus

Kõik Dysoni komponendid peavad vastama Euroopa ohtlike ainete piiramist käsitlevale direktiivile (RoHS). Lisaks sellele järgib Dyson Euroopa keemiliste ainete registreerimist käsitlevat määrust REACH.

Dysoni katselaboris

Edasi

Tehnoloogia tulevik

Dyson engineers