Skip navigation

Tingimused

See lehekülg koos sellel sõnaselgelt viidatud dokumentidega annab teile teavet meie ning õiguslike tingimuste (edaspidi: tingimused) kohta, mille alusel me teile meie veebisaidil (meie sait) loetletud tooteid (tooted) müüme. 

Käesolevad tingimused kehtivad mis tahes meievahelisele lepingule, mis sisaldab teile toodete müümist (leping). Enne kui meie veebilehelt tooteid tellite, lugege need tingimused hoolikalt läbi ja veenduge, et olete neist aru saanud. Arvestage, et meie tooteid tellides nõustute, et käesolevad tingimused ja muud dokumendid, millele nendes selgesõnaliselt viidatakse, on teie jaoks siduvad. 

Enne tellimuse esitamist palutakse teil kinnitada, et nõustute nende tingimustega. Kui te keeldute nende tingimustega nõustumast, ei saa te meie veebilehelt tooteid tellida. Printige need tingimused välja või salvestage need oma arvutisse, et neid vajadusel tulevikus kasutada. 

1. Teave meie kohta

1.1 Meie haldame veebisaiti www.dyson.ee. Oleme ettevõte Dyson Technology BV, mis on registreeritud Madalmaades numbriga (KvK registreerimisnumber) 80177565, ja meie registreeritud aadressiks on De Ruijterkade 139, Amsterdam, 1011 AC, Madalmaad. 

1.2 Et meiega ühendust võtta, vt lehte Võtke meiega ühendust

> Tagasi üles 

2. Meie tooted ja meie saidi kasutamine

2.1 Meie saidil olevad toodete pildid on ainult illustratiivsed. Kuigi oleme teinud kõik endast oleneva, et kuvada värvid täpselt, ei saa me garanteerida, et teie arvuti kuvab toodete värve õigesti. Teie tooted võivad neist piltidest veidi erineda. 

2.2 Kuigi oleme teinud kõik endast oleneva, et olla võimalikult täpne, on kõikidel meie veebisaidil märgitud suurustel, kaaludel, mahtudel ja mõõtmetel 2% veatolerants. 

2.3 Toodete pakend võib meie veebisaidi piltidel näidatud pakendist erineda. 

2.4 Kõik toodete tutvustused meie veebisaidil on informatiivsed ja me ei ole kohustatud sõlmima nende kaupade ostulepingut enne, kui oleme andmeid saatekirjaga kirjalikult kinnitanud, nagu on sätestatud punktis 5.3. Kõiki meie saidil esitatud tooteid ei pruugi olla saadaval. Kui teie tellitud toode ei ole saadaval ja me ei võta teie tellimust töösse, teavitame teid e-kirja teel niipea kui võimalik. 

2.5 See sait on mõeldud toodete müügiks eraisikutest lõpptarbijatele, keda loetakse kohaldatava õiguse kohaselt tarbijateks. Dyson.ee kaudu saab sooritada üksnes selliseid oste. KMKR-numbriga ettevõtted või eraisikud (kes tegutsevad ettevõtjatena) ei saa Dysoni tooteid veebisaidilt Dyson.ee osta. Kui soovite sooritada ostu ettevõtte või ettevõtjana, siis toimige nii: 

> Tagasi üles 

3. Kuidas me kasutame teie isikuandmeid kasutame

3.1 Kasutame teie isikuandmeid üksnes kooskõlas oma privaatsuspoliitikaga. Palun võtke aega selle lugemiseks, sest see sisaldab olulist teid puudutavat teavet. 

4. Tarbijaõigused

Ilma punkti 2.5 kohaldamist piiramata kehtib järgmine punkt 4 ainult juhul, kui olete tarbija. 

4.1 Kui olete tarbija, võite osta tooteid meie veebisaidilt ainult siis, kui olete vähemalt 18-aastane. 

4.2 Tarbijana on teil seaduslikud õigused seoses toodetega, mis on defektsed või ei vasta kirjeldusele. Mitte miski käesolevates tingimustes ei mõjuta neid seaduslikke õigusi. Kokkuvõte peamistest seaduslikest õigustest on esitatud punktis 4.3. 

4.3 Dyson Technology B.V. kui toote müüja vastutab sellel veebisaidil müüdud defektsete toodete eest. Lisaks teie seaduslikele garantiiõigustele pakub Dyson kaubanduslikku garantiid ("Dysoni garantii"), mille tingimusi kirjeldatakse üksikasjalikult punktis 16. 

Seaduslikud garantiiõigused 

Dyson Technology BV (De Ruijterkade 139, Amsterdam, 1011 AC, Madalmaad) kui toodete müüja pakub seaduslikku garantiid toote vigade vastu. Seaduslik garantiiaeg on 2 aastat alates toodete tarnimisest. 

Garantiiaeg algab siis, kui ostetud toode on teile kätte toimetatud. 

Seaduslik garantii seisneb meie lubaduses teile müüdud toodet tasuta parandada, seda hooldada või see välja vahetada, et tagada vastavus toote reklaamis või meie veebisaidil ettenähtud tingimustele, või anda mõistlik allahindlus toote ostuhinnast. Garantii alusel on teil õigus toote mittevastavuse korral tasuta meie vastu kõiki seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid kasutada. Meie pakutav kaubanduslik garantii ei mõjuta seda õigust. Tootedefektide garantii ei välista ega piira teie õigust kasutada muid seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid. 

Garantiist tulenevate õiguste kasutamise kord on järgmine: 

Kui teie toode ei ole veel meie juures registreeritud, siis palun tehke seda vastavalt juhistele aadressil: www.dyson.ee

Selleks, et taotleda Dysoni seadusliku garantii kohaldamist oma tootele, võtke ühendust meie klienditeenindusega ükskõik millise jaotises "Võtke meiega ühendust" loetletud kanali kaudu. 

Et saaksime toote Dysoni seadusliku garantii alusel remontida või välja vahetada, peate enne mis tahes tööde teostamist esitama tõendi tarnimise/ostmise kohta. Arvestage, et ilma selle tõendita on kõik tehtud tööd tasulised. Hoidke alles oma ostukviitung või saateleht. 

Kõik meie poolt veebisaidi dyson.ee kaudu müüdavad tooted on kaetud seadusliku garantiiga, mis hõlmab järgmisi tootekategooriaid (vastavalt kehtivusele): 

•          Juhtmeta tolmuimejad

•          Ventilaatorid ja kütteseadmed

•          Õhupuhastid ja -niisutid

•          Föönid

•          Soengutegemisseadmed

•          Juuksesirgendajad

•          Lisatarvikud

Garantii tingimused on järgmised. 

Parandatava defekti korral võite nõuda selle õigeaegset ja nõuetekohast tasuta kõrvaldamist. Oleme kohustatud kõrvaldama defekti põhjendamatu viivituseta. 

Te võite nõuda defekti kõrvaldamise asemel toote väljavahetamist, või kui defekt puudutab ainult toote üht osa, võite nõuda selle osa väljavahetamist, välja arvatud juhul, kui Dysonile tekivad sellega ebamõistlikud kulud võrreldes toote hinna või defekti raskusastmega. Jätame endale õiguse defektse toote väljavahetamiseks selle parandamise asemel, välja arvatud juhul, kui see põhjustab teile tõsiseid ebamugavusi. 

Kui tootel on defekt, mida ei saa parandada ja mis takistab toote nõuetekohast kasutamist, võite nõuda toote väljavahetamist või lepingust taganeda. 

Kui tootel on muid defekte, mida ei ole võimalik parandada, siis on teil õigus nõuda mõistlikku allahindlust toote ostuhinnast. 

Meil ei ole teie ees muid juriidilisi garantiikohustusi peale nende, mis on sätestatud lepingus ja Eesti Vabariigi seadustes. 

> Tagasi üles 

5. Kuidas sõlmitakse meievaheline leping

5.1 Meie tellimisprotsess võimaldab teil enne tellimuse esitamist andmed üle kontrollida ja kõikvõimalikud vead ära parandada. Palun võtke aega, et tellimisprotsessi igal leheküljel oma andmed lugeda üle ja kontrollida. 

5.2 Pärast tellimuse esitamist saate meilt e-kirja, milles kinnitame, et oleme teie tellimuse kätte saanud. Arvestage, et see ei tähenda, et teie tellimus on vastu võetud. Teie tellimuse vastuvõtmine toimub vastavalt punktis 5.3 kirjeldatule. 

5.3 Kinnitame teile oma nõusolekut, saates teile e-kirja, mis kinnitab, et tooted on teele pandud (saatekiri). Meie vahel sõlmitakse leping alles siis, kui me teile saatekirja saadame. 

5.4 Kui me ei saa teile toodet saata, näiteks seetõttu, et seda toodet ei ole laos või see ei ole enam saadaval, või seetõttu, et meie veebisaidil on hinnas viga, nagu on kirjeldatud allpool punktis 9.5, siis teavitame teid sellest e-kirja teel ja ega võta teie tellimust töösse. Kui olete toodete eest juba maksnud, tagastame teile kogu summa niipea kui võimalik. 

5.5 Te nõustute, et lepingu sõlmimisel kasutatakse kaugsidet. Lepingu sõlmimisega seotud kaugside kasutamise kulud (internetiühenduse kulud, telefonikõnede kulud) kannate te ise ja need kulud ei tohi erineda põhihinnast. 

> Tagasi üles 

6. Teie kui tarbija tagastus- ja hüvitusõigus

Ilma punkti 2.5 kohaldamist piiramata, kehtib punkt 6 ainult juhul, kui olete tarbija. 

6.1 Kui olete tarbija, siis on teil õigus leping tühistada punktis 6.2 nimetatud perioodi vältel. See tähendab, et kui te selle aja jooksul ümber mõtlete või otsustate muul põhjusel, et te ei soovi toodet endale jätta, võite teavitada meid oma otsusest lepingust taganeda ja saada raha tagasi. 

6.2 Teie õigus lepingust taganeda hakkab kehtima alates saatekirja kuupäevast, mis on meievahelise lepingu sõlmimise kuupäev. Kui tooted on teile juba kätte toimetatud, on teil alates toodete kättesaamise päevast 14 päeva aega, mille jooksul võite lepingu tühistada. Kui lepingu objektiks on mitu toodet, mille olete tellinud ühe tellimuse raames ja mis on tarnitud eraldi, algab 14-päevane tähtaeg päevast, mil teie või teie poolt määratud kolmas isik, kes ei ole kuller, saab viimase toote füüsiliselt enda valdusesse. Kui lepingu objektiks on mitmest partiist või osast koosnev toode, algab 14-päevane tähtaeg päevast, mil teie või teie poolt määratud kolmas isik, kes ei ole kuller, saab viimase partii või osa füüsiliselt enda valdusesse. 

Lisaks pikendame Dysoni tühistamispoliitika kohaselt vabatahtlikult teie tühistamisperioodi seadmete tagastamiseks 14 päevani alates toote kättesaamise päevast. Tarvikute ja varuosade puhul on tühistamisperiood 14 päeva alates kättetoimetamisest. 

6.3 Te saate lepingu üles öelda, esitades meile mis tahes üheselt mõistetava avalduse, võttes ühendust meie klienditeenindusega ükskõik millise jaotises "Kontakt" nimetatud kanali kaudu. Samuti võite saata kirja aadressil: Dyson Technology BV, De Ruijterkade 139, 1011 AC, Amsterdam, Madalmaad, ja/või saata meile taganemisvormi, mille leiate siit. 

Te võite tühistamisteate koopia enda jaoks alles jätta. Tühistamine jõustub alates kuupäevast, mil te meiega ühendust võtsite. 

Kui kasutate oma tühistamisõigust, tagastatakse teile täielikult toodete eest makstud hind ja kõik kohaldatavad tarnekulud, mille eest te tasusite. Me töötleme teile makstavat tagasimakset nii kiiresti kui võimalik ja igal juhul: 

a) 14 päeva alates päevast, mil meid teavitatakse teie lepingust taganemise otsusest; kuid 

b) kui kaubad on kätte toimetatud, siis mitte enne, kui te need kaubad tagastate või esitate tõendid selle kohta, et olete need meile saatnud. 

6.5 Peate tooted meile tagastama 14 kalendripäeva jooksul alates tühistamisteate saatmisest, kasutades meie saadetud ettemakstud etiketti ja jälgides, et saate tõendi nende postitamise kohta. Keskkonna-, tervisekaitse- ja ohutuskaalutlustel püüdke alati kaup originaalpakendis tagastada. Arvestage, et kui te ei pakenda kaupa piisavalt, nii et oleksid välditud transpordikahjustused, või kui kauba väärtus väheneb kauba käitlemise tõttu muul kui kauba olemuse, omaduste ja funktsionaalsusega tutvumiseks vajalikul viisil, võime nõuda kahju hüvitamist või hüvitatava summa vähendamist kauba väärtuse vähenemise tagajärjel. Muul juhul tagastame kahjustamata kauba kättesaamisel kogu ostuhinna, kasutades kaarti või meetodit, mida kasutasite algse ostu sooritamisel. Kauba tagastamisaadress on: Kuehne + Nagel (AG & Co.) KG, Hamburger Straße 40, 47229 Duisburg, Saksamaa. 

Üksikasjad teie tühistamisõiguse kohta ja selgitus selle kasutamise kohta esitatakse saatekirjas.

> Tagasi üles 

7. Kättetoimetamine

7.1 Dyson.ee veebilehe kaudu ostetud tooteid saab saata ainult Eesti territooriumil asuvatele tarneaadressidele. 

7.2 Teie tellimus täidetakse eeldatavaks tarnekuupäevaks (ja vajaduse korral kellaajaks), mis on sätestatud saatekirjas, välja arvatud juhul, kui esineb meie kontrollile mittealluv sündmus. Tavaliselt võtab see 4 kuni 5 tööpäeva, kui esitate tellimuse enne kella 14.00 Kesk-Euroopa aja järgi. Kui me ei saa eeldatavast tarnekuupäevast kinni pidada meie kontrollile mittealluva sündmuse tõttu, võtame teiega ühendust ja pakume välja uue eeldatava tarnekuupäeva. 

7.3 Kohaletoimetamine loetakse lõpetatuks, kui oleme tooted meile antud aadressile toimetanud. 

7.4 Alates kättetoimetamisest vastutate toodete eest teie. 

7.5 Tooted kuuluvad teile pärast seda, kui oleme kätte saanud täieliku makse, sealhulgas kõik kohaldatavad tarnekulud. 

7.6 Kui olete palunud, et me teie vana seadme ringlusse suunaksime, siis veenduge, et see oleks pealekorjeks sobivalt pakitud vastavalt kõigile esitatud saatmisjuhistele. Pärast teie seadme ümbertöötlemiseks pealekorjamist ei saa me teie seadet tagastada. 

> Tagasi üles 

8. Tarnekulud

8.1 Dyson.ee kaudu ostetud tooted toimetatakse kohale tasuta. 

> Tagasi üles 

9. Hind

9.1 Toodete hinnad vastavad meie veebilehel aeg-ajalt muutuvatele hindadele. Teeme kõik endast oleneva, et toodete hinnad oleksid avaldamise ajal õiged. Kui te siiski avastate, et teie tellitud toodete hindades on viga, vaadake punktist 9.5, mis sellisel juhul juhtub. 

9.2 Meie toodete hinnad võivad aeg-ajalt muutuda, kuid muudatused ei mõjuta ühtegi tellimust, mille oleme saatekirjaga kinnitanud. 

9.3 Toote hind sisaldab hetkel Eestis kehtiva käibemaksumäära alusel kehtivat käibemaksu.  

9.4 Toote hind ei sisalda tarnekulusid, kui need kohalduvad. 

9.5 Meie sait sisaldab suurt hulka tooteid. Alati on võimalik, et vaatamata meie mõistlikele jõupingutustele võivad mõned meie veebilehel olevad tooted olla valesti hinnastatud. Kui avastame toodete hinnas ilmse vea, teavitame teid sellest veast ja anname teile võimaluse jätkata toote ostmist õige hinnaga või tellimus tühistada. Me ei töötle teie tellimust enne, kui oleme saanud teie juhised. Kui me ei saa teiega ühendust, kasutades tellimuse vormistamise ajal esitatud kontaktandmeid, loeme tellimuse tühistatuks ja teavitame teid sellest kirjalikult. Pange tähele, et kui hinnaviga on ilmne ja selge ning te oleksite võinud mõistlikult ära tunda, et tegemist on hinnaveaga, ei pea me teile tooteid ebaõige (madalama) hinnaga tarnima. 

> Tagasi üles 

10. Makse

10.1 Makse tuleb teha ühel järgmistest viisidest: Mastercard, Visa või American Express. Toodete ja kättetoimetamise eest tuleb tasuda ette. 

Kui esitate tellimuse meie klienditeenindajatega ühendust võttes, peate sooritama makse 30 päeva jooksul pärast tellimuse kokkuvõtte ja makselingi kättesaamist. Kui te makset selle aja jooksul ei tee, siis teie tellimus tühistatakse ja kui soovite meilt endiselt tooteid osta peate tegema uue tellimuse. 

> Tagasi üles 

11. Meie vastutus

Ilma punkti 2.5 kohaldamist piiramata kehtib punkt 11 ainult juhul, kui olete tarbija. 

11.1 Dyson kasutab selektiivset turustussüsteemi ja seetõttu tarnime tooteid dyson.ee kaudu ainult koduseks või isiklikuks kasutamiseks. Teie nõustute, et ei kasuta toodet kaubanduslikel, ärilistel või edasimüügi eesmärgil ning meie ei vastuta teie ees kasumi kaotuse, äritegevuse kaotuse, äritegevuse katkemise või ärivõimaluse kaotuse eest. 

> Tagasi üles 

12. Nõuetele mittevastavuse või defektse toote korral tekkivad õigused

Ilma punkti 2.5 kohaldamist piiramata kehtib punkt 12 ainult juhul, kui olete tarbija. 

12.1 Meie vastastikused õigused ja kohustused seoses puudulikust täitmisest tulenevate õigustega on reguleeritud asjakohastes üldsiduvates õigusnormides (eelkõige võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse vastavates sätetes). 

12.2 Meie vastutame teie ees, et tooted on kättesaamise hetkel vigadeta.  

12.3 Kui defekt ilmneb ühe aasta jooksul alates toote tarnimisest, eeldatakse, et toode oli tarnimisel defektne, välja arvatud juhul, kui toote või defekti olemus seda välistab. See periood ei hõlma aega, mille jooksul te ei saa defektset toodet kasutada, kui olete õigustatult esitanud kaebuse toote defekti kohta. 

12.4 Teil on õigus kasutada toote defektist tulenevaid õigusi kahe aasta jooksul alates toote tarnimisest. 

12.5 Kui defekti põhjustasite teie ise, siis ei ole teil õigust kasutada toote defektist tulenevaid õigusi. Tavapärasest kasutamisest tingitud kulumist või kasutatud eseme puhul selle varasemale kasutamisperioodile vastavat kulumist ei loeta defektiks. Kasutatud (remonditud) toote ostu korral lüheneb punktis 12.4 sätestatud tähtaeg ühe aastani. 

12.6 Oleme kohustatud väljastama teile kinnituse kaebuse käsitlemise kuupäeva ja viisi kohta, sealhulgas kinnituse remondi ja remondi kestuse kohta, või kirjaliku põhjenduse kaebuse tagasilükkamise kohta. See kohustus kehtib ka teiste isikute suhtes, kes on määratud remonti teostama. 

12.7 Kui tootel on defekt, võite nõuda selle kõrvaldamist. Võite omal valikul nõuda kas uue defektita toote tarnimist või toote parandamist, välja arvatud juhul, kui valitud meetod defekti kõrvaldamiseks on võimatu või teise meetodiga võrreldes ebamõistlikult kallis. 

12.8 Võime keelduda defekti kõrvaldamisest, kui see on võimatu või ebamõistlikult kulukas, eriti arvestades defekti olulisust ja toote võimalikku väärtust ilma defektita. 

12.9 Defekti kõrvaldamiseks võtame toote omal kulul üle. 

13. Meie kontrolli alt väljas olevad sündmused

13.1 Me ei vastuta ega ole vastutavad mis tahes suutmatuse või viivituse eest täita meie lepingust tulenevaid kohustusi, kui need on põhjustatud meie kontrolli alt väljas olevast sündmusest. Meie kontrolli alt väljas olev sündmus on määratletud allpool punktis 13.2. 

13.2 Meie kontrolli alt välja jääv sündmus tähendab mis tahes tegu või sündmust, mis jääb meie mõistliku kontrolli alt välja, sealhulgas, kuid mitte ainult, streik, töösulg või muu kolmandate isikute töövõitlus, rahutused, mäss, sissetung, terrorirünnak või terrorirünnaku oht, sõda (väljakuulutatud või mitte) või sõja oht või ettevalmistus, tulekahju, plahvatus, torm, üleujutus, maavärin, maalihe, epideemia või muu loodusõnnetus või avaliku või erasektori telekommunikatsioonivõrgu rike või laeva, lennuki, autotranspordi või muu avaliku või erasektori transpordivahendi kasutamise võimaluse puudus. 

13.3 Kui toimub meie kontrolli alt välja jääv sündmus, mis mõjutab meie lepingust tulenevate kohustuste täitmist:

    1. võtame teiega ühendust nii kiiresti kui võimalik, et teid teavitada; ja
    2. meie lepingust tulenevad kohustused peatatakse ja meie kohustuste täitmise aega pikendatakse meie kontrolli alt väljas oleva sündmuse kestuseks. Kui meie kontrolli alt väljas olev sündmus mõjutab meie toodete tarnimist teile, lepime teiega kokku uue tarnekuupäeva pärast seda, kui meie kontrolli alt väljas olev sündmus on möödas.

> Tagasi üles 

14. Meievaheline suhtlus

14.1 Kui nimetame käesolevaid tingimusi kirjalikeks, siis hõlmab see ka e-kirja teel toimuvat ja Whatsappi sõnumsuhtlust. 

14.2 Juhul, kui olete tarbija: 

    1. lepingu tühistamiseks vastavalt oma seaduslikele õigustele, mis on sätestatud punktis 6, võite meiega ühendust võtta vastavalt punktile 6.3.
    2. kui soovite meiega muul põhjusel kirjalikult ühendust võtta, võite saata selle meile kas WhatsAppi sõnumiga või ettemakstud posti teel aadressil Dyson Technology BV, De Ruijterkade 139, 1011 AC, Amsterdam, Madalmaad. Samuti võite meiega ühendust võtta muudes kanalites, mis on loetletud jaotises "Võtke meiega ühendust".

14.3 Kui meie peame teiega ühendust võtma või teile kirjaliku teate saatma, siis teeme seda e-posti teel või ettemakstud posti teel aadressile, mille te meile oma tellimuses esitasite. 

> Tagasi üles 

15. Muud tähtsad tingimused

15.1 Võime oma lepingust tulenevad õigused ja kohustused üle anda teisele ettevõttele või isikule tingimusel, et see ei vähenda teile antud garantiisid. 

15.2 Teie võite oma käesolevatest tingimustest tulenevaid õigusi või kohustusi teisele isikule üle anda ainult juhul, kui meie sellega kirjalikult nõustume. 

15.3 See leping on sõlmitud teie ja meie vahel. Ühelgi teisel isikul ei ole õigust selle tingimusi rakendada. 

15.4 Kõik nende tingimuste lõiked jõustuvad eraldi. Kui mõni kohus või asjaomane asutus otsustab, et mõni neist on ebaseaduslik või jõustamatu, jäävad ülejäänud lõiked täies ulatuses jõusse. 

15.5 Kui me ei nõua, et te täidaksite mõnda käesolevatest tingimustest tulenevat kohustust, või kui me ei rakenda oma õigusi teie suhtes või kui me sellega viivitame, ei tähenda see, et me oleme loobunud oma õigustest teie suhtes ja see ei tähenda, et te ei pea neid kohustusi täitma. Kui me loobume õigusest nõuda teilt kohustuse täitmist, siis teeme seda ainult kirjalikult ja see ei tähenda, et me automaatselt loobume ka edaspidi õigusest nõuda teilt kohustuse täitmist. 

15.6 Kui te olete tarbija, siis arvestage, et käesolevad tingimused alluvad Eesti seadustele. See tähendab, et meie veebilehe kaudu toodete ostmise leping ja kõik sellest tulenevad või sellega seotud vaidlused või nõuded kuuluvad Eesti õiguse kohaldamisalasse. Teie ja meie nõustume mõlemad, et Eesti kohtutel on mitteeksklusiivne jurisdiktsioon; see säte ei takista teil esitamast kaebust teises jurisdiktsioonis, kui kohaldatavad seadused seda lubavad. 

15.7 Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti Tarbijavaidluste komisjon, mille registreeritud aadress on Endla 10A, 10112 Tallinn, e-posti aadress: info@ttja.ee, on lepingust tulenevate tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise pädev asutus. 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsev Euroopa tarbijakeskus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määruse (EL) nr 524/2013 (milles käsitletakse tarbijavaidluste veebipõhist lahendamist ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste veebipõhist lahendamist käsitlev määrus)) kohane kontaktpunkt. 

15.9 Kui olete ettevõtja, kohaldatakse lepingu ja mis tahes vaidluste või nõuete suhtes, mis tulenevad lepigust, selle sisust või sõlmimisest (sealhulgas lepinguväliste vaidluste või nõuete suhtes) Eesti seadusi ja neid tõlgendatakse vastavalt Eesti seadustele. 

15.10 Kui olete ettevõtja, nõustume mõlemad tagasivõtmatult, et Eesti kohtutel on ainupädevus lahendada mis tahes vaidlusi või nõudeid, mis tulenevad lepingust või selle esemest või sõlmimisest või sellega seoses (sealhulgas lepinguvälised vaidlused või nõuded). 

> Tagasi üles 

16. Garantii üksikasjad

16.1 Kes on garantiiandja? 

Dyson Technology B.V., registreeritud aadress De Ruijterkade 139, 1011 AC Amsterdam, Madalmaad. 

16.2 Mida Dysoni garantii katab? 

Dysoni garantii on kaubanduslik garantii, mis antakse tasuta koos tootega ja mis katab saidil dyson.ee müüdavate toodete parandamise või väljavahetamise, kui neil ilmneb garantiiperioodi jooksul materjali- või töötlusdefekte. 

Dysoni garantii täiendab ja ei mõjuta teie seadusest tulenevaid õigusi tarbijana, näiteks teie õigust nõuda tasuta teatavaid õiguskaitsevahendeid isikult, kes teile Dysoni seadme müüs (kes võib olla või mitte olla Dyson), kui toode ei vasta nõuetele. 

Kui mõni osa on otsas (näiteks teatavas värvivariandis), asendab Dyson selle teise toimiva varuosaga. 

16.3 Mida garantii ei kata? 

Dysoni seadmed on konstrueeritud püsivalt suureks jõudluseks tavapärastes kodustes olukordades. Kui Dysoni seadet kasutatakse ettenähtud viisil ja see puruneb edaspidi nimetatud garantiiperioodi jooksul materjali-, töö- või toimimisvigade tõttu, siis me kas parandame või asendame selle. 

Teatud asjaolude puhul aga ei hõlma Dysoni garantii seadme parandamist ega asendamist. Need on järgmised: 

•          Tavapärane kulumine, sealhulgas osad, mille puhul võib mõistlikult eeldada, et need aja jooksul kuluvad (nt kaitsmed, rihm, harjad, akud, filtrid jne)

•          Juhuslik kahjustus.

•          Kahjustused, mille põhjuseks on kasutamine väljaspool nimiplaadil esitatud tingimusi.

•          Kahjustused, mille põhjuseks on soovitatud hooldusjuhiste eiramine.

•          Ummistuste eemaldamine. Kui teie seadmes tekib ummistus, siis vaadake tegutsemisjuhiseid Dysoni kasutusjuhendist. Kui te ei oska olukorda lahendada, siis võtke meiega ühendust.

•          Kahjustused, mille põhjused on välised, nt transport, ilm, elektrikatkestus või liigpinge.

•          Rikked, mille põhjused ei ole Dysoni mõistliku kontrolli all.

•          Rikked, mille põhjusteks on:

o          Hoolimatu kasutamine või hooldamatus, väärkasutus, hooletusse jätmine või seadme hooletu kasutamine või käitlemine;

o          Seadme kasutamine Dysoni kasutusjuhendile mittevastaval viisil;

o          Seadme kasutamine muuks kui tavapäraseks ettenähtud kodukasutuseks riigis, kus see osteti.

o          Osade kasutamine, mis pandi kokku või paigaldati Dysoni juhiseid eirates.

o          Osade kasutamine, mis ei ole Dysoni originaalosad.

o          Vale kokkupanek või paigaldus (v.a Dysoni või selle volitatud esindajate poolt).

o          Remont või seadme muudatused, mille viisid läbi muud osapooled peale Dysoni või tema volitatud esindajate.

Kui teil on kahtlusi selle osas, mida Dysoni garantii katab, võtke meiega ühendust. 

16.4 Kuidas esitada Dysoni garantii alusel nõuet? 

Kui teie toode ei ole veel meie juures registreeritud, siis palun tehke seda vastavalt juhistele aadressil: www.dyson.ee 

Selleks, et taotleda Dysoni garantii kohaldamist teie tootele, võtke ühendust meie klienditeenindusega ükskõik millise jaotises "Võtke meiega ühendust" loetletud kanali kaudu. 

Dysoni garantii kohase remondi või väljavahetamise teostamiseks peate enne tööde teostamist esitama tõendi tarnimise/ostmise kohta. Arvestage, et ilma selle tõendita on kõik tehtud tööd tasulised. Hoidke alles oma ostukviitung või saateleht. 

16.5 Millal Dysoni garantii jõustub ja kui kaua kestab? 

Dysoni garantii jõustub, kui toode on teile kätte toimetatud ning kestab alltoodud perioodi: 

2-aastane garantii: 

•          Juhtmeta tolmuimejad

•          Ventilaatorid ja kütteseadmed

•          Õhupuhastid ja -niisutid

•          Föönid

•          Soengutegemisseadmed

•          Juuksesirgendajad

1-aastane garantii: 

•          Lisatarvikud

•          Patareid

16.6 Kus Dysoni garantii kehtib? 

Kui Dysoni seadet müüakse väljaspool EL-i või Ühendkuningriiki, siis kehtib Dysoni garantii üksnes siis, kui seadet kasutatakse riigis, kus see müüdi. 

Kui Dysoni seadet müüakse EL-is või Ühendkuningriigis, kehtib Dysoni garantii ainult juhul, (i) kui seadet kasutatakse riigis, kus see müüdi, või (ii) kui seadet kasutatakse Austrias, Belgias, Taanis, Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal, Iirimaal, Itaalias, Madalmaades, Norras, Poolas, Hispaanias, Rootsis, Šveitsis või Ühendkuningriigis ja kui seadmega sama mudelit müüakse asjaomases riigis sama pingeklassiga. 

Kui te viite seadme välismaale, võib see garantii tühistada. Samas anname oma parima, et teid uues elukohariigis abistada. 

16.7 Kas Dysoni garantii on edasiantav? 

Dysoni garantii on edasiantav koos Dysoni seadmega, kui esitatakse originaal-ostutõend Dysoni seadme ostmise kohta volitatud jaemüüjalt ning tõendid Dysoni seadme omaniku vahetuse kohta, mis kinnitavad, et Dysoni seade oli omaniku vahetuse ajal heas töökorras. 

> Tagasi üles