Skip navigation

Garantiitingimused

Kes on garantiiandja?

Dyson Technology B.V., registreeritud aadress De Ruijterkade 139, 1011 AC Amsterdam, Madalmaad.


Mida Dysoni garantii katab?

Dysoni garantii on kaubanduslik garantii, mille saate toote ostmisel tasuta. See katab remonti või asendamist (Dysoni äranägemisel), kui Dysoni seadmel esineb garantiiperioodi jooksul materjali- või tootmisdefektide tõttu rike.

Kui osa pole enam laos (nt teatud värvitooni), asendab Dyson selle osa uue töökorras osaga.


Mida Dysoni garantii ei kata?

Dysoni seadmed on konstrueeritud ja toodetud nii, et oleks tagatud nende väga hea ja muutumatu toimimine siseruumides kasutamisel. Kui Dysoni seadet kasutatakse otstarbel, milleks see on kavandatud, ja sel tekib garantiiaja jooksul rike, vastutame selle parandamise või asendamise eest.

Siiski võib esineda juhtumeid, mille puhul Dysoni garantii ei kata parandamist ega asendamist. Need juhtumid on loetletud all ja palume teil neile tähelepanu pöörata.

 • Tavaline kulumine, sh aja jooksul kulunud osad (nt kaitse, rihm, harjariba, aku, filtrid jne).
 • Juhuslik kahjustus.
 • Rikked, mis on põhjustatud pingeallikatest, mis ei vasta toote etiketil toodud väärtustele.
 • Kahjustused, mis on põhjustatud seadmele soovitatud hoolduse tegemata jätmisest.
 • Ummistuste kõrvaldamine. Kui teie Dysoni seade on ummistunud, vaadake ummistuse kõrvaldamise juhiseid oma Dysoni kasutusjuhendist. Kui te kahtlete milleski, võite võtta ühendust klienditoega tasuta telefonil 800 040 467. Dysoni ekspert annab teile nõu, mida teha.
 • Kahjustused, mis on põhjustatud välistest allikatest, nagu transport, ilmastikutingimused, elektrikatkestused või ülepinge.
 • Dysoni kontrollile mittealluvad defektid.
 • Defektid, mis on põhjustatud:
  • seadme kasutamisest muul otstarbel kui ette nähtud, ilma hoolduseta või hooletusest;
  • tolmuimeja kasutamisest viisil, mis ei ole kooskõlas Dysoni kasutusjuhendiga;
  • Dysoni seadme kasutamisest muul viisil kui tavapärane majapidamiskasutus riigis, kust see osteti;
  • selliste osade kasutamisest, mida ei ole kokku pandud või paigaldatud Dysoni juhiste kohaselt;
  • Dysoni mitteoriginaalosade ja -tarvikute kasutamisest;
  • valest kokkupanekust või paigaldamisest (muud kui Dysoni poolt);
  • parandustöödest või muudatustest, mida ei ole teinud Dysoni töötajad või Dysoni volitatud esindajad.

Kui te ei tea täpselt, mida Dysoni garantii katab, võtke meiega ühendust.


Kuidas ma saan esitada Dysonile garantiinõude?

Kui te pole veel oma toodet meie juures registreerinud, järgige Dysoni seadme registreerimise juhiseid, kasutades seda linki: Dysoni toote registreerimine  

Oma toote kohta Dysonile garantiinõude esitamiseks võtke ühendust meie klienditeenindusega ühe kanali kaudu, mis on toodud jaotises Teenindus ja tugi | Dyson.com.ro tugi | Dyson.com.ro   

Dysoni garantii alusel remondi või asendamise teostamiseks peate enne nõude esitamist esitama kättesaamist/ostu tõendava dokumendi. Pange tähele, et selle dokumendi puudumisel tuleb iga tehtud töö eest tasuda.


Millal Dysoni garantii algab ja kui kaua see kestab?

Garantii kehtib alates Dysoni toote ostukuupäevast ja selle kestus on järgmine.


2-aastane garantii:

 • juhtmeta tolmuimejad,
 • ventilaatorid ja õhusoojendid,
 • õhupuhastid ja -niisutid,
 • föönid,
 • soengutegemisseadmed
 • juuksesirgendajad.


1-aastane garantii:

 • lisatarvikud.
 • Patareid


Kus Dysoni garantii kehtib?

Kui toodet müüakse Euroopa Liidus või Ühendkuningriigis, kehtib Dysoni garantii ainult juhul, kui i) toodet kasutatakse riigis, kus see müüdi, või ii) seadet kasutatakse Austrias, Belgias, Taanis, Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal, Iirimaal, Itaalias, Madalmaades, Norras, Poolas, Hispaanias, Rootsis, Šveitsis või Ühendkuningriigis ja kui selles riigis müüakse sama tootemudelit sama pingega.

Kui viite toote välismaale, võidakse garantii tühistada. Siiski püüame teid selles riigis aidata.


"Kas Dysoni garantiid saab edasi anda?

Dysoni garantiid saab koos Dysoni tootega edasi anda, kui esitate volitatud Dysoni edasimüüjalt saadud ostutšeki.